Odszkodowanie za uszkodzony pojazd w wyniku najechania na dziurę w jezdni

Wczoraj zgłosiła się do nas osoba potrzebująca pomocy przy zdarzeniu w którym uszkodzone zostały dwa koła samochodu. Sprawczynią całego zdarzenia była dziura w asfalcie. Kierowca pojazdu zgłosił się do naszego przedstawiciela o pomoc. Zaleciliśmy mu zgłoszenie tej sprawy do zarządcy drogi. Drogi w Polsce są również nieruchomościami, tak samo jak budynki, więc muszą być zarządzane przez odpowiednie osoby, posiadające doświadczenie i licencje. Zarządca nieruchomości obowiązkowo powinien posiadać polisę OC. Jeśli dochodzi do podobnego zdarzenia, my jako osoby poszkodowane mamy prawo domagać się naprawy szkody jeśli zrobiliśmy wszystko aby uniknąć zdarzenia. Chodzi tu głównie o przestrzeganie znaków drogowych, ograniczeń prędkości, itp. W przypadku uszkodzenia pojazdu na dziurawej drodze powinniśmy się zgłosić do zarządcy drogi, on zadecyduje czy wypłaci nam stosowne świadczenie z własnej kieszeni czy poda numer polisy OC. Jest to jego obowiązek.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.


2. W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Niestety osoba poszkodowana nie mogła uzyskać numeru polisy OC, ponieważ zarządca uznał, że pojazd poruszał się niezgodnie z przepisami a jego koła ze stopów lekkich były nie przystosowane do obecnych warunków drogowych. Proszę pamiętać, że zarządca nieruchomości nie jest osobą uprawnioną wydawania tego typu opinii. Decyzje odnośnie przyczyn zdarzenia orzeka T.U. lub sąd. W związku z odmową nasi przedstawiciele zajmują  się to sprawą i jest ona rozwojowa. Zarządca w każdym przypadku powinien podać numer swojej polisy OC, a o ostatecznej wypłacie odszkodowania decyduje jego Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jest to jedno z zabezpieczeń przed wyłudzeniem świadczenia. Potrzebna jest stosowna dokumentacja, zarówno pisemna jak i fotograficzna oraz świadkowie. Warto na miejsce „jeszcze świeżego” incydentu wezwać partol policji lub straży miejskiej w celu spisania notatki. Warto dysponować także nagraniem z monitoringu jeśli takowy znajduje się w okolicy zdarzenia.

Więcej informacji na ten temat: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Na podstawie art. 186 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651, z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *